marouf
02 آذر 1401 - 06:49

وضعیت زندگی مردم افغانستان وخیم است

بانک جهانی اعلام کرد شرایط زندگی برای خانواده‌ها در افغانستان هنوز دشوار است. راساس یک نظرسنجی جدید بانک جهانی که امروز (سه‌شنبه، ۱ قوس) منتشر شد اعلام کرد شزایط زندگی برای خانواده‌ها در افغانستان هنوز دشوار است زیرا دو سوم خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی تلاش می‌کنند. راساس یک نظرسنجی جدید بانک جهانی که امروز (سه‌شنبه، ۱ قوس) منتشر شد اعلام کرد شزایط زندگی برای خانواده‌ها در افغانستان هنوز دشوار است زیرا دو سوم خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی تلاش می‌کنند.در مجموع، این نظرسنجی تصویری بد از شرایط زندگی در افغانستان ارایه می‌کند، زیرا محرومیت‌های گسترده ادامه دارد و ناامنی غذایی همچنان بالاست و بر اقتصاد و رفاه مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران تأثیر منفی می‌گذارد. در مجموع، این نظرسنجی تصویری بد از شرایط زندگی در افغانستان ارایه می‌کند، زیرا محرومیت‌های گسترده ادامه دارد و ناامنی غذایی همچنان بالاست و بر اقتصاد و رفاه مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران تأثیر منفی می‌گذارد.در این نظرسنجی که بین ماه جون تا آگست ۲۰۲۲ انجام شده، تغییرات در شرایط اولیه زندگی در افغانستان یک سال پس از شروع بحران سیاسی را ارزیابی کرده است. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 874746