marouf
06 آذر 1401 - 10:00

کم کاری بانک های خصوصی البرز؛ سیزده درصد دریافت، دودرصد پرداخت

استاندار البرز گفت: بانک‌های خصوصی البرز ۱۳ درصد از منابع استانی را دریافت و تنها دو درصد از آن را وارد چرخه کرده اند. مجتبی عبداللهی گفت: درخصوص بانک‌های خصوصی با وزیر اقتصاد و دارایی صحبت و با رئیس بانک مرکزی هم مکاتبه کردیم. او می گوید: بانک‌های خصوصی در استان منابع مردمی را جمع آوری می‌کنند و باید براساس مقررات منابع را به خود مردم و صنایع بپردازند اما این موضوع به میزان درنظر گرفته شده در دستور العمل، رعایت نمی‌شود. استاندار البرز گفت: بانک‌های خصوصی باید بیشتر از پنجاه درصد نقدینگی دریافتی را به چرخه اشتغال تزریق کنند، اما این موضوع انجام نشده است. او می گوید: بانک‌های خصوصی البرز ۱۳ درصد از منابع استانی را دریافت و تنها دو درصد از آن را وارد چرخه کرده اند. عبداللهی گفت: به این موضوع ورود کرده ایم و درخصوص رسیدگی به آن از قانون کوتاه نمی‌آییم. او با بیان این که برای بازدید و حل مشکل یک واحد تولید لنت خودرو به اشتهارد آمده ایم، گفت: در جلسات ستاد تسهیل شرکت‌ها و مراکز تولیدی مراجعه کننده‌ای داشتیم که برای حل مشکلات بانکی واحد تولیدی خود درخواستی داشت و امروز برای بازدید از این مجموعه آمده ایم. استاندار البرز گفت: طی جلسه‌ای در همین کارخانه مشکلات بررسی و حل خواهد شد. او می گوید: البته امروز یک مرکز پژوهش و مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در اشتهارد به بهره برداری می‌رسد که در حوزه شهرک صنعتی اشتهارد بسیار تاثیرگذار خواهد بود. باشگاه خبرنگاران جوانالبرزکرج
شناسه خبر: 883565