marouf
03 آذر 1401 - 20:52

کیفرخواست عامل شهادت ٢ بسیجی در مشهد صادر شد

دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: کیفرخواست پرونده جنایت خیابان حرعاملی و شهادت ۲ دانشجوی بسیجی صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. محمد حسین درودی دادستان مرکز خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هیچ فردی اجازه مخدوش کردن امنیت جامعه و تعرض به جان و مال مردم را ندارد اظهار داشت: نظر به مطالبات به حق مردم در رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده، طی یک هفته طبق موازین قانونی امر شناسایی، دستگیری و رسیدگی به پرونده مذکور در شعبه ویژه بازرسی انجام و اتهام محاربه برای متهم صادر شد. درودی با اشاره به اینکه پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب شهرستان مشهد ارسال شده است خاطرنشان کرد: در خصوص سایر اتهامات متهم اصلی و متهمان مرتبط پرونده باز و رسیدگی در شعبه بازرسی ادامه دارد. وی افزود: دستگاه قضایی در برخورد با متهمان اغتشاشات اخیر به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد و برای تمام این افراد پرونده قضایی تشکیل شده که به زودی آرای آن‌ها صادر می‌شود. درودی گفت: تاکنون در تعدادی از حوزه‌های قضایی استان تعدادی از پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر منتهی به صدور رای شده است. عصر روز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در منطقه چهارراه حر عاملی مشهد تعدادی از اراذل و عوامل آشوبگر با تهدید و ارعاب قصد تعطیلی کسبه این محل را داشتند. پس از حضور به موقع نیروی انتظامی و عوامل حافظ امنیت، اغتشاشگر متفرق شدند، اما تعدادی از این عناصر آشوبگر با چاقو به پنج بسیجی که دورتر از محل درگیری عوامل انتظامی ایستاده بودند، به صورت ناگهانی حمله کرده و ۲ نفر شامل آقایان دانیال رضا زاده و حسین زینال زاده را شهید و سه نفر از آن‌ها را زخمی کردند. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان رضویمشهد
شناسه خبر: 878358