marouf

آخرین اخبار در مورد بانک خصوصی

کم کاری بانک های خصوصی البرز؛ سیزده درصد دریافت، دودرصد پرداخت

استاندار البرز گفت: بانک‌های خصوصی البرز ۱۳ درصد از منابع استانی را دریافت و تنها دو درصد از آن را وارد چرخه کرده اند. مجتبی عبداللهی گفت: درخصوص بانک‌های خصوصی با وزیر اقتصاد و دارایی صحبت و با رئیس بانک مرکزی هم مکاتبه کردیم. او می گوید: بانک‌های خصوصی در استان منابع مردمی را جمع آوری می‌کنند و باید براساس مقررات منابع را به خود مردم و صنایع بپردازند اما این موضوع به میزان درنظر گرفته شده در دست ...